• Lorem ipsum

Alle rechten voorbehouden

Rix Steigersystemen B.V.

Wolkammersstraat 14

8601 VB Sneek

Tel. 088 80 90 700
Email: [email protected]

 
Algemeen
De inhoud van deze site (www.rixsteigers.nl) alsmede de inhoud van alle andere uitingen van rixsteigers.nl  op internet is met de grootste zorg samengesteld.
Rix Steigersystemen B.V. kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Rix Steigersystemen B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel voorkomende fouten en/of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Rix Steigersystemen B.V. Het is niet toegestaan om de website of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rix Steigersystemen B.V.

De informatie en beelden op deze website worden door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie en beelden welke op de site gepubliceerd worden onjuist of onvolledig zijn. Rix Steigersystemen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang  en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en beelden die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Rix Steigersystemen B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

E-mailberichten, inclusief bijlagen, verzonden door Rix Steigersystemen B.V. zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De inhoud is vertrouwelijk en mag niet worden geopenbaard. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt de ontvanger verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen door het bericht te retourneren.

Juiste en volledige overdracht van de inhoud van e-mailberichten, inclusief bijlagen, is, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die betracht wordt bij de samenstelling en verzending, niet te garanderen. Rix Steigersystemen B.V.  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan elektronische communicatie.