• Lorem ipsum

Rix Steigersystemen privacy statement

Onder ogen heeft u de privacyverklaring van Rix Steigersystemen B.V. KvK-nummer: 58166378 Wolkammersstraat 14, 8601 VB Sneek. Rix Steigersystemen B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Rix Steigersystemen B.V. heeft een medewerk(st)er aangesteld t.b.v. het implementeren en bewaken van alle zaken omtrent Gegevensbescherming. Deze medewerk(st)er houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Rix Steigersystemen B.V.. Bij klachten of vragen kunt u contact opnemen met bovengenoemde medewerk(st)er. Dit kan telefonisch tel. 088 80 90 700 of per mail via [email protected].

Deze verklaring bevat het algemene beleid van Rix Steigersystemen B.V. ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Hierin wordt beschreven welke persoonsgegevens Rix Steigersystemen B.V. van u verwerkt, hoe uw privacy gewaarborgd wordt en welke rechten u heeft. Als u wilt weten welke cookies Rix Steigersystemen B.V. gebruikt, dan is dit te lezen in de cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens van klanten en prospecten van Rix Steigersystemen B.V. , bezoekers van de Rix Steigersystemen B.V. showroom te Sneek, bezoekers van de Rix Steigersystemen B.V. webshop, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Rix Steigersystemen B.V.

Algemeen Rix Steigersystemen B.V. - beleid

 • Rix Steigersystemen B.V. respecteert de privacy van alle (potentiële) klanten, relaties en bezoekers van haar showroom, website www.rixsteigers.nl.
 • Rix Steigersystemen B.V. stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle verzamelde persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.
 • Rix Steigersystemen B.V. deelt deze gegevens alleen met partijen welke ingeschakeld worden voor de levering van Rix Steigersystemen B.V. diensten en met partijen waarmee gegevens gedeeld moeten worden op basis van een wettelijk verplichting.

Basis voor de verwerking van gegevens

Rix Steigersystemen B.V. verwerkt gegevens vanwege het feit dat deze gegevens nodig zijn voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met desbetreffende relatie, omdat Rix Steigersystemen B.V. een wettelijke verplichting heeft, er toestemming verleend is of omdat Rix Steigersystemen B.V. daar een gerechtvaardigd belang voor heeft.

Als Rix Steigersystemen B.V. toestemming heeft gekregen om voor bepaalde doelen persoonsgegevens te verwerken, dan kan deze toestemming op ieder moment ingetrokken worden.

Redenen tot genereren, registreren en beheren van persoonsgegevens

Rix Steigersystemen B.V. verwerkt persoonsgegevens omdat:

 • Relaties gebruik maken of willen gaan maken van Rix Steigersystemen B.V. diensten
 • Relaties gegevens invullen of achterlaten in de vestigingen in Sneek of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, social media, de website of per telefoon
 • Relaties de website van Rix Steigersystemen B.V. bezoeken
 • Relaties reeds een zakelijke relatie met Rix Steigersystemen B.V. hebben
 • Sollicitaties binnenkomen / plaatsvinden bij Rix Steigersystemen B.V.

De meeste gegevens die Rix Steigersystemen B.V.  verzamelt worden door relaties zelf aangeleverd. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke levering / dienstverlening. In bepaalde gevallen worden de gegevens uit de Rix Steigersystemen B.V. database gehaald, zodat onze relaties niet steeds opnieuw de benodigde gegevens hoeven aan te leveren.

Bij het aanmaken van een Rix Steigersystemen B.V. account online, in de showroom of telefonisch, worden de gegevens van relaties / de ondernemingen door die relaties / ondernemingen  zelf aangeleverd. Veelal worden deze gegevens getoetst aan de databaseplatform van de Kamer van Koophandel (“KvK”) en/of andere dataplatformen en automatisch waar nodig aangevuld. Daarnaast komt het sporadisch voor dat Rix Steigersystemen B.V. gegevens van de KvK of andere aanbieders van dataplatformen aankoopt voor de acquisitie van nieuwe klanten.

Tot slot verzamelt Rix Steigersystemen B.V. ook persoonsgegevens via de cookies die Rix Steigersystemen B.V. via de website (laat) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie van de genoemde cookies.

Waarom verzamelt Rix Steigersystemen B.V. persoonsgegevens?

Rix Steigersystemen B.V. verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. Communicatie doeleinden: Rix Steigersystemen B.V. gebruikt contactgegevens om contact met relaties op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of  het terugroepen van producten. Daarnaast om relaties te informeren over de dienstverlening van Rix Steigersystemen B.V. en om relaties op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.
 2. Acquisitie mogelijkheden: Om Rix Steigersystemen B.V. onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 3. Uitvoering van contracten: Als Rix Steigersystemen B.V. klant of leverancier worden contactgegevens gebruikt en verwerkt ter voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 4. Uitvoering van kredietwaardigheidschecks: Rix Steigersystemen B.V. toetst de kredietwaardigheid van klanten, leveranciers of andere relaties waar noodzakelijk geacht.
 5. Uitvoering van sollicitatieprocedures: bij open sollicitaties en naar aanleiding van vacatures worden persoonsgegevens verzamelt.
 6. Uit het oogpunt van wet- en regelgeving: Rix Steigersystemen B.V. verwerkt persoonsgegevens indien Rix Steigersystemen B.V. daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht is.
 7. Uit beveiligingsoogpunt: om te waken over de eigendommen van Rix Steigersystemen B.V. en om de veiligheid van Rix Steigersystemen B.V. medewerkers en klanten te waarborgen zijn de vestigingen van Rix Steigersystemen B.V. en de parkeerterreinen voorzien van camera’s. 
 8. Optimalisatie van de gebruikerservaring van de Rix Steigersystemen B.V. website, webshop en portal: om te beoordelen of de website, webshop en portal van Rix Steigersystemen B.V. een optimale gebruikerservaring biedt.
 9. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken de contactgegevens om relaties uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Daarnaast gebruikt Rix Steigersystemen B.V. aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruikt Rix Steigersystemen B.V.  de gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Hoe en welke persoonsgegevens verzamelt Rix Steigersystemen B.V.?

Rix Steigersystemen B.V. verwerkt persoonsgegevens verzameld op diverse punten van de organisatie. Hieronder een opsomming van de punten waar persoonsgegevens verzameld worden.

 1. Showroom / Contactformulier
 • In de showroom van Rix Steigersystemen B.V. kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Rix Steigersystemen B.V. en je aankopen. Er zullen ten behoeve van de benodigde dienstverlening bepaalde gegevens verstrekt moeten worden om u goed van dienst te kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een reparateur of de leverancier in geval van garantie.
 • De informatie die bij Rix Steigersystemen B.V. binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om de diensten van Rix Steigersystemen B.V. verder te kunnen verbeteren.
 • Op de website van Rix Steigersystemen B.V. kan contact opgenomen worden via een contactformulier. De gegevens gevraagd om in te vullen, zijn benodigd om met te kunnen communiceren en zo snel mogelijk goed van dienst te kunnen zijn.
 1. Acquisitie van relaties
 • Rix Steigersystemen B.V. benaderd prospecten via mail of post om klant bij Rix Steigersystemen B.V. te worden. Rix Steigersystemen B.V. maakt hiervoor onder meer gebruik van aangekochte bestanden, gekocht bij derde partijen.

III. Folders, brochures en acties

 • Rix Steigersystemen B.V. informeert u graag over de aanbiedingen, producten en diensten van Rix Steigersystemen B.V.. Hiervoor gebruikt Rix Steigersystemen B.V. de verstrekte contactgegevens. Mocht u geen e-mails, brochures, folders of acties van Rix Steigersystemen B.V. meer willen ontvangen dan kun u zich afmelden direct onder aan de mailings of via [email protected] of de folder per “retour afzender” terug sturen.
 • Om de dienstverlening van Rix Steigersystemen B.V. te verbeteren voert Rix Steigersystemen B.V. statistische analyses uit op de verstuurde digitale folders. Er wordt geregistreerd of de folder geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een folder heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Lees hierover meer in de cookieverklaring.
 1. Aanvragen en aanmaken Rix Steigersystemen B.V. account
 • Om aankopen bij Rix Steigersystemen B.V. te kunnen doen is het aanmaken / aanvragen van een account mogelijk. Het account staat op naam van het bedrijf maar is daarnaast ook persoonsgebonden. Daarbij worden de volgende gegevens gevraagd:
 1. Het KvK-nummer van de onderneming
 2. (Bedrijfs)Naam
 3. Adresgegevens van de onderneming
 4. Telefoonnummer(s)
 5. E-mailadres
 6. Vestigingsadres van de onderneming
 7. Factuuradres van de onderneming
 8. Naam, geslacht (voor de aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon in de onderneming
 • Overige gegevens zijn optioneel en worden verstrekt op vrijwillige basis. Deze gegevens zijn niet nodig om klant te kunnen worden.
 • Tijdens het aanvragen van een account, wordt ook automatisch aangemeld voor onder andere de nieuwsbrief en actie mailings. Als Rix Steigersystemen B.V. uw toestemming hiervoor nodig heeft, zal daar om gevraagd worden.
 • Rix Steigersystemen B.V. registreert alle aankopen welke relaties bij Rix Steigersystemen B.V. doen. Dit houdt in dat bijgehouden wordt welke producten gekocht worden, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), hoe (showroom / online / telefonisch), de aankoopbedragen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).
 • Rix Steigersystemen B.V. gebruikt de aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om de bestellingen te leveren.
 1. Mijn Rixsteigers
 • Als Rix Steigersystemen B.V. klant kan een Rix steigers account aangemaakt worden. Bij het aanmaken van een Rix steigers account worden klantgegevens welke eerder aan Rix Steigersystemen B.V. verstrekt zijn zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en KvK-gegevens automatisch ingevuld en opgeslagen. Deze kunnen op elk gewenst moment ingezien en aangepast worden.

 

 1. Rix Steigersystemen bezorgservice
 • Rix Steigersystemen B.V. klanten kunnen (online) aankopen laten bezorgen. Rix Steigersystemen B.V. gebruikt hiervoor de gegevens die in de Rix Steigersystemen B.V. klantendatabase staan of andere gegevens welke door de klant vertrekt zijn. Behalve voor de bezorging, worden de gegevens gebruikt om met de klant te kunnen communiceren over de bestellingen. 

VII. Product Terugroep acties

 • Het zou kunnen voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat bij Rix Steigersystemen B.V. gekocht is. Rix Steigersystemen B.V. gebruikt de verstrekte aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer het betreffende product aangekocht is en om vervolgens contact op te nemen. In uitzonderlijke situaties, wanneer gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar zijn en relaties zo snel mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gesteld, kan Rix Steigersystemen B.V. besluiten de gegevens te delen met de leverancier of andere derden om de noodzakelijke acties te kunnen ondernemen. In dat geval zal Rix Steigersystemen B.V. altijd met deze derden overeen komen dat de gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de  terug roep  actie en daarna verwijderd moeten worden.

VIII. Inkoop / leveranciers

 • Rix Steigersystemen B.V. verwerkt persoonsgegevens van leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Rix Steigersystemen B.V. van haar leveranciers verwerkt, zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
 1. Sollicitaties
 • Bij sollicitatie (open dan wel gericht op vacature) bij Rix Steigersystemen B.V., worden de verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder meer:
 1. Naam en adresgegevens
 2. E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 3. Geboortegegevens/leeftijd
 4. Geslacht
 5. Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 6. Gegevens m.b.t. gevolgde / afgeronde trainingen en opleidingen en/of assessments
 7. Gegevens m.b.t. beschikbaarheid;
 8. Overige gegevens welke van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning
 9. Overige door de sollicitant aangeleverde gegevens
 • Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Rix Steigersystemen B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van en gedurende het sollicitatieproces.
 1. Cameratoezicht
 • Rix Steigersystemen B.V. beveiligt ter bescherming van de werknemers, klanten en eigendommen de vestigingen met camera’s. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van de vestigingen worden relaties op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

 Hoe lang worden persoonsgegevens behouden?

Rix Steigersystemen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

 

Soort gegevens

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang relatie klant is bij Rix Steigersystemen B.V. Als de klantrelatie beëindigt wordt, bewaart Rix Steigersystemen B.V. de gegevens maximaal een jaar met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang er een zakelijke relatie bestaat of zolang betreffende persoon de contactpersoon voor Rix Steigersystemen B.V. is voor de leverancier en zo lang als Rix Steigersystemen B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

De gegevens van een sollicitant worden tot maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij toestemming wordt gegeven dat deze langer bewaard mogen worden. Dan worden de gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Camerabeelden

Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.

Rix Steigersystemen B.V. beveiligt de gegevens

Rix Steigersystemen B.V. beveiligt de gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Beveiligen geschied onder meer middels:

 • Rix Steigersystemen B.V. beveiligt de Rix Steigersystemen B.V. website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • De Rix Steigersystemen B.V. software is geüpdatet en er wordt gebruik gemaakt van een firewall;
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven, wordt gebruik gemaakt van two-factor authentication;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot verstrekte persoonsgegevens;
 • Het delen van persoonsgegevens met derden geschiedt via een beveiligde verbinding; en,
 • Rix Steigersystemen B.V. sluit (verwerkers)overeenkomsten af met derden die in opdracht van Rix Steigersystemen B.V. persoonsgegevens verwerken waardoor privacy wordt gewaarborgd.

Delen van gegevens met derden

Alle gegevens die Rix Steigersystemen B.V. verwerkt, worden gedeeld met bedrijven die voor Rix Steigersystemen B.V. diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld op financieel en administratief terrein. Daarnaast kunnen de gegevens gedeeld worden met door Rix Steigersystemen B.V. ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Rix Steigersystemen B.V. deelt deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden.

Wanneer Rix Steigersystemen B.V. gegevens met derden delen, legt Rix Steigersystemen B.V. die derden de verplichting op om genoemde persoonsgegevens goed te beschermen.

Rix Steigersystemen B.V. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Rix Steigersystemen B.V. gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als Rix Steigersystemen B.V. daartoe wettelijk verplicht is.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Eenieder heeft het recht zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft eenieder het recht om diens toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens door Rix Steigersystemen B.V. Tevens bestaat in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij Rix Steigersystemen B.V. een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarover Rix Steigersystemen B.V. beschikt in een computerbestand naar de aanvrager of een ander, door aanvrager genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar [email protected].  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is ingediend, vraagt Rix Steigersystemen B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van de privacy. Rix Steigersystemen B.V. beoordeelt of gehoor gegeven moet worden aan het verzoek en reageert hier zo snel mogelijk op.

Bij klachten over de gegevensverwerking van Rix Steigersystemen B.V., dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij Rix Steigersystemen B.V. te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website van Rix Steigersystemen B.V. wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren.

Cookies verwijderen

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen m.b.t. privacy - beleid van Rix Steigersystemen B.V.

Regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en de diensten van Rix Steigersystemen B.V. kunnen veranderen. Rix Steigersystemen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring staat te allen tijde op www.rixsteigers.nl.